عباس شهسواری Blog

0

بهترین زبان‌های برنامه‌نویسی جدید برای یادگیری کدامند؟

اگر می‌خواهید بازدهی بیشتری داشته باشید، یک زبان برنامه نویسی جدید یاد بگیرید. این توصیه‌ نوئل ولش (Noel Welsh)، یکی از بنیانگذاران شرکت مشاوره‌ای آندرسکور (Underscore) است. او اعتقاد دارد یادگرفتن زبان جدید، یکی...